אסכולת שיינקין

אסכולת שיינקין

יש שיאמרו בלגלוג "תרבות ענקי הרוח של שיינקין 2000" ויש שיתמהו על התפתחותו של אפס למימדי ענק. אך אני יודע. אני הייתי שם, בנקודת השיא הזו של התרבות, בתל-אביב של שנות ה90, כשצמחה אסכולת ההגות המרהיבה של רחוב שינקין. שם יכולת לראות דור גאון של צעירים יפים, ארוכי שיער, אינדבידואלים שותי חלב, המפיקים מרגליות, אשר מנהלים דיונים הגותיים כבדי משקל ומסיקים, אחרי פלפולים לוגיים עמוקים ולילות ללא שינה, שיאסר ערפאת הוא העתיד ויוסי שריד הוא מגן זכויות האדם. ושם, ברחוב החממה התל-אביבי, לא הפריעה את מנוחת השכנים יד המציאות.

נתונים נוספים