לאומיות ולאומנות - ההבדל

לאומיות ולאומנות – ההבדל

לאומנות היא צורה של קולקטיביזם: היא מניחה כי הלאום הוא ערך העולה על ערך היחיד. כמו הקולקטיביזם, מדובר בתוצר רעיוני של תפישת ההפרדה, המנגדת, במקרה זה, בין היחיד והחברה. תפישת האחדות, לעומת זאת, איננה רואה את הלאום כמופרד – או, גרוע יותר, כמנוגד – ליחיד, אלא להיפך: כהיבט משלים שלו. לאומיות, הניגוד ללאומנות, היא תוצר של תפישה יחידאית מציאותית, הרואה את העם שהיחיד משתייך אליו כערך שלו וכביטוי של תפישתו הרחבה את המציאות, כמו עולמו ואלוהיו.

נתונים נוספים