טפשות

 

טפשות

טפשותם של חוגים מסויימים מאנשי שלומנו באה לידי ביטוי בתמהון שהם מפגינים כשמתגלה שהגנב הוא גם רמאי. זו נחמה פורתא שיש דמיון בין תפישה זו לתמהון (כביכול או שלא כביכול) של אנשי השמאל אשר מופתעים בכל פעם מחדש לגלות, עם הפרת ההסכמים המתמדת על ידי הערבים, כי הרוצחים מעיזים גם לרמות ולגנוב...

נתונים נוספים