מעלש, יא חיים

 

מעלש, יא חיים.

הפלמ"חניקים, על אף שהתבוננו מלמעלה על העולים החדשים מארצות המזרח, העריצו את הערבים. אותם, עפ"י אידיאולוגיות נוסח רוסו, ראו כ"ילדי הטבע". אותות לכך ניתן למצוא בכמות הגדולה של מלים וביטויים ערביים שמצאו דרכם אל הלשון ה"צברית". משהו מהרגל לשוני זה ניתן לראות גם בפוליטיקה של בכירי השמאל, ובמיוחד ביוצאי הצבא שבהם, אשר אימצו להם כינויים בעלי צליל ערבי, כמו "פואד".

נתונים נוספים