ערך הספורט

 

ערך הספורט

הערך היסודי שמרויח האדם מתצפית בספורט הוא שמחת ההישג המוחשי, דבר אשר היה נעלם מרוב בני האדם אם לא היו מסוגלים להתמקד עליו בצורה של התמקדות בנצחון קבוצתם. בעתיד, אולי, יוכל האדם לנחול נצחון זה מדי יום ביומו על ידי התגברות על בעיה רעיונית והתקדמות מתמדת בסולם הטיפוס לידע שקצהו בשמיים. בינתיים זה יצטרך להיות, כמו משחק ספורטיבי, חמרי, כלומר: קצר, מעגלי ועל יסוד אינטרסים מנוגדים...

נתונים נוספים