ילד השמאל

ילד השמאל

הגרוע ביותר בהנחות המוטעות של השמאל אינו טפשותן ותמימותן של הנחות אלה אלא העובדה שהן מיושמות (או נוסו להיות מיושמות) על חשבונם של אחרים. דרך קבע מבוססים מבנים מדיניים סוציאליסטיים על כך שבני אדם עורכים את נסיונותיהם החברתיים על שפני נסיון אזרחיים שאינם הם עצמם.

לילד יש זכות להיות טיפש אך, בניגוד לפוליטיקאי, הוא איננו מקבל את הזכות לבצע את משחקיו ותעלוליו בתחומם של בוגרים, ברכושם – ובודאי שלא נגד רצונם המפורש (אלא אם כן הם טפשים כמו סוציאליסטים). לשום אדם אין זכות לכפות את דעתו (וטעויותיו) על אנשים אחרים.

גם אם חפץ מישהו להעניק לשמאל מעמד של ילד בור, אין לו רשות לאפשר לילד זה לבצע את זממו במה ששייך לאחרים. דומה הדבר לכך שהורים לוקחים לעצמם את הזכות להעניק לילדיהם משחקים מסוכנים או לחנכם לפעול בדרך שתהיה מסוכנת לכשיגדלו, אך אין להם, למעשה, זכות להניח לילדיהם ליישם את כשלונם החינוכי על בני אדם זרים.

נתונים נוספים