הפסיכולוגיה של השמאלן

הפסיכולוגיה של השמאלן

על רגל אחת, יציבותו העקרונית של השמאל איננה אינטלקטואלית אלא פסיכולוגית; הוא איננו מסוגל להגן רעיונית על עמדותיו אלא רגשית.

משמעותו המעשית של הדבר היא שאין הוא מנמק אלא תוקף, אין הוא מסביר אלא מגן – ולוחמנותו איננה כזו של פשרה או ויתור אלא של שמירה על קוצו של יוד בכל היבט של מבצר חייו, אפילו אם זה נבנה על חולות נודדים.

הסיבה הראשית שבגללה השמאלני לא יהיה ימני אפילו במעט היא שהוא יודע מה הוא עושה לימניים – ולקרובים אליו שהעזו לפזול לימין, אפילו על יסוד של רחמים מועילים – והוא איננו מוכן לסבול אפילו מעט ממה שגרם לאחרים.

השמאל פוסל במומו: אחרי שנים שבהם שיכנע את עצמו שלהיות ימני זה להיות גס, ברברי ואלים, הוא אינו יכול לשחרר את עצמו משיכנוע עצמי זה ולהיות ...גס, ברברי ואלים.

כדי להיווכח בכך בישראל כל מה שצריך זה לראות איך נציגי ההתיישבות העובדת עושים עסקים, כאילו הם מעתיקים מתחת לשולחן את קוד ההתנהגות הרצוי לעניניהם ממש מתוך "הקפיטל".

נתונים נוספים