השקר השמאלני לגבי הימין וזכויות רכוש

השקר השמאלני לגבי הימין וזכויות רכוש

הימין בישראל לא צריך ליפול למלכודת העריצות, שנמצאת בעצם הסכמתו לכינוי "הימין". אחת מהסיבות לכך תהיה ההכרה שלו בכך שהמושג "ימין" איננו רלוונטי למצב הפוליטי של מדינת ישראל, שלמעשה מדובר בהמצאה שמאלנית לחלוטין, אשר שועתקה מהמצב הפוליטי באירופה ונכפתה על המציאות הישראלית ללא שום יסוד מוצדק מבחינה ערכית.

למעשה, ההסכמה של הלא-שמאלנים להיקרא "ימין" משרתת את השמאל, אשר בנה מיתוס כוזב של הגנה על זכויות האדם תוך כדי עיסוק קבוע בהפקעות והחרמות לאורך ההסטוריה של תקומת ישראל.

עובדתית, המגינים האמיתיים על זכויות האדם ובכלל זה זכויות הרכוש, הם אנשי היהדות, בשל היות ערכי היסוד של היהדות מנוגדים לכל צורה של גניבה. ככלל עקרוני, היהדות איננה בעד שום צורה של הפקעה אלא בעד רכישה בלבד. בכך אין היא פועלת כמו הממשל בישראל, שבשרשיו התעלמות מגניבות רבות שבוצעו על ידי אבות הסוציאליזם ה"לוחם": תנועות השמאל שהקימו את המדינה.

למתנגדי השמאל אסור לתמוך בהפקעת רכוש המקובלת על השמאל ושומה עליהם לזכור כי המתיישבים, הקרויים בפי השמאל "מתנחלים", מחזיקים בזכות לעבודה ולשכרה, שמשמעותה שיש להם בעלות אמיתית על הישובים שהקימו בעמלם.

ובגלל שהכינוי ימין איננו תואם, כאמור, את הדוגלים בלאומיות, יש מקום לשקול ברצינות להתחיל לקרוא לשמאל במלה "שמול".

נתונים נוספים