אבי העיוורון

אבי העיוורון

בניגוד לדרך שבה חושבים רבים בישראל אין השמאל ומה שנגדו שני כוחות מקבילים או שווי-ערך שנמצאים על אותו מישור ועשויים לתמוך זה את זה אלא כוח מוות המאיים להשמיד את כוח החיים שנמצא כנגדו.

אם אתה צודק, זה שטועה ומתדיין אתך אינו מהווה עליך איום; אך השמאל – בניגוד לו – הוא מי שמכחיש את זהותך כאדם, כיהודי, כיחיד וכבעל זכויות גם יחד. הוא איננו מהווה בר-שיח ביחס אליך אלא מי שאיננו משוחח באמת עימך אלא מבקש לסלקך מהדרך.

השמאל הוא סכנה אמיתית לכל מה שאתה מייצג ולא מדובר רק באנושיות אלא בחיים. אם אתה אור, שיכול להביא תועלת ולגרום לבני אדם לראות את האמת, השמאל הוא בן בריתו של החושך ופעולתו המקיפה ביותר איננה רק אחריותו הישירה למעשי רצח אלא יצירתו את העיוורון.

נתונים נוספים