שאלות לשמאלני מאמין

שאלות לשמאלני מאמין

 

שלוש שאלות שיש להפנות לשמאלני:

שאלה ראשונה: כמה פעמים יאמין לאוייב שמבטיח ומפר פעם אחר פעם את הבטחתו?

שאלה שניה: כמה אנשים אחרים הוא מוכן לסכן על אמונתו זו?

שאלה שלישית: האם הוא מוכן לסכן עליה את חייו שלו, של בני משפחתו או של ידידיו?

נתונים נוספים