סתירה חיה

סתירה חיה

השמאל הישראלי מנסה, כשהוא מתייחס לערפאת, לאכול את העוגה ולשמור אותה גם יחד: לראות את ערפאת כשליט מוחלט לצורך התייחסות אליו כאל נציג בלעדי ולא מעורער של הפלסטינים ובו בזמן כיישות חלשה ו"דמוקרטית" שמייצגת רק חלק מהאוייב ואיננה יכולה לשלוט בכל מה שקורה – סוג טענה שלא היית מוכן לקבל ממי שהיה גדול מספיק לקחת ממך כסף, נשק, מזון ומשאבים רבים אחרים, אך הוא קטן מכדי לספק את הסחורה כחלק מעמידה בהסכמים איתך...

נתונים נוספים