אומנות הניתוק

אומנות הניתוק

השמאל נוקט במדיניות פעילה שמטרתה לגרום לבני העם היהודי להתרחק מלהחזיק בשטחי ארץ ישראל על ידי יישובם. ניתוק בין אומה לארצה – כפי שעושה השמאל הישראלי – כמוהו כניתוק בין אדם לגופו.

למעשה אחראים אויבינו לכל צורות הניתוק הראשיות במציאות ההגותית, הכוללות ניתוק בין רוח לגוף, בין גוף האדם לרוח האדם, בין זהותו הטבעית כאדם לבין אישיותו היחידאית, וחלק מזה נעשה באמצעות רכושו החומרי – דוקא משום שאלה האחרונים מייצגים את הראשונים.

מבחינה זו דואג השמאל להוקיע את התשואה החומרית שיש לאזם על עמלו, כשהוא מצמצם את ערך הרווחים האישיים והענינים האישיים המרובים הקיימים בכל פעילות אנושית, כאילו הם מצביעים על שלילה. האדם עמל להשיג ערך והכסף שהוא מרוויח מייצג מחד את עבודתו ומאידך את ערכיו. פגיעה בכסף כערך וכנושא רווחים על ידי האמונה השמאלנית משמעה ערעור הקשר אדם-רוח, שכן גישה זו מנתקת בין עמלו לרווחיו ובין פעולתו הרוחנית, הנמצאת ביסוד טבעו, לבין כיבוש המציאות על ידי עמלו.

במקרה המסויים של ישראל השמאל עורך ניתוק בין הרעיונות המסורתיים-דתיים של התורה לבין תכניהם המעשיים של חיי האומה.

נתונים נוספים