הקושי של השמאל

 

הקושי של השמאל

אולי המשימה הקשה ביותר בעימות עם השמאל תהיה להוכיח לאנשי השמאל שהם אינם מוכנים להכיר בקיומן של דעות אחרות כי הם אינם מסוגלים לכך. דבר זה נובע מכך שכל הסכמה כזו מהווה הודאה כה גדולה בכשל עד שהיא תאיים על המחזיק בו. דבר זה ייחסם בשל היותו הצגה כה חמורה של בורות השמאל – עד שאין הוא יכול להרשותו לעצמו. זה, יותר מכל דבר אחר, הוא מה שהשמאלן, בהאמינו שהוא מייצג את השכל, הקידמה והפתיחות לדעות שונות, יתקשה לקבלו. זו גם הסיבה הראשית לכך שפעולותיו ההפגנתיות העיקריות של השמאל מכילות אלימות, הרס ופגיעה בזכויות כי אין ברשותו אפשרות לשכנע...

נתונים נוספים