על אור וחושך

על אור וחושך

בגלל שהחלוקה לימין ושמאל הומצאה על ידי השמאל, השמאל מייצג מחלה אשר הימין הוא צורה מסויימת אחת שלה. אם האמת היא האור והשמאל הוא יצור מעוות הניצב למולה, הימין הוא חלק מההשלכה של צילו.

נתונים נוספים