האחראים

האחראים

לשמאל יש תיאוריה על היווצרות הרע וכולה מטילה את האשמה על פעולות הטוב. הפלשתיני מתאבד "בגלל הכיבוש " ויגאל עמיר רצח "בגלל הרבנים". בכל מעשה של הרע שמורה למבצעו את "חסינות הקרבן" ולזה שאומר לו (לכאורה) מה לעשות יש את "אשמת המפעיל". כך או כך, מכל זה עולה תמונת עולמו של השמאל, שבו מבצעים בני אדם לא אחראים את מה שמוטל עליהם על ידי בני אדם שהם האחראים האמיתיים – וקשה שלא לחשוב על הקשר לכך שמבחינתו של הנוצרי העם היהודי הוא מי שאחראי למותו של ישו לפני יותר מ2000 שנה, ממש כפי שאף על פי שאת הטבח בסברה ושתילה ביצעו נוצרים עדיין מוטלות האשמה והאחריות על היהודים...

נתונים נוספים