האחרים

האחרים

מה ששומר על השמאל בקשר שלו עם התקשורת הוא שאנשי התקשורת מאמינים שהאידיאולוגיה השמאלנית איננה סתם אידיאולוגיה אלא קריאה לדברים בשמם. כך הם רואים את הרעיון שהדבר הנכון ביותר לגבי האדם הוא הענקת השייך לו לאחרים – על יד'י אחרים.

השמאלני רואה את עצמו כמי שמשרת רעיון זה כריאליסט, כמי שעוסק בזיהוי של מציאות והוא כה שטוף לעומק וכה סובייקטיבי בענין עד שהוא סובר שמי שאינו מקבל את עמדתו הוא "אידיאליסט" מנותק מהמציאות. מאידך, אם תבוא אל איש השמאל בטענה אודות ניתוק רעיונותיו שלו מן המציאות, למשל כי ערכיו של היחיד אינם שייכים לאחרים זולתו, ספק אם יבין בכלל למה הכוונה...

כל טענה שתפנה נגד איש השמאל האידיאולוגי, כמו שהוא מטיף ל"חלוקה מחדש" של הרכוש הפרטי והעברתו לקהילה – תהפוך אותך בעיניו לאדם לא-אנושי, כי את הפעולה המנוגדת לרחמים (שהיא זו המנוגדת למה שנראה לו ראוי) הוא רואה ככזו שמתאימה ביותר לטבע האדם. את דאגתו של האדם לאחרים אין הוא רואה כמה שאין לו בסיס במציאות הטבעית – ודו אולי הסיבה לרעיון המציאותי שלו...

נתונים נוספים