סתירה

סתירה

פרשת מיגרון היא אחת מרבות שבשנים האחרונות צמחו מעתירות שהגישו ארגוני שמאל נגד התיישבויות יהודיות בטענה על תפיסתן הלא צודקת של אדמות ערביות. לכאורה: שאיפה בלתי מתפשרת לעשיית צדק. למעשה, איפה ואיפה; כי בצד הנסיון המוצהר להגן על זכויות הקנין של בני עם זר קיים צד שני, מנוגד, של התעלמות מזכויות הקנין של העם היהודי ותפיסת נכסיו באתרים רבים, שמחלק מהם פונו מתיישבים יהודיים באמצעות צו של אותו בית משפט אשר לא הכיר בזכות הקנין של מתיישבים יהודיים על נכסים שעליהם השתלטו ערבים לאחר שנרכשו כדת וכדין על ידי מתיישבים אלה. בדוגמה מובהקת לשילוב בין הצהרת נאמנות לזכות הקנין ובין דחייתה על הסף ניתן להבחין במקומות כמו חברון שבהם הפקיעו ערבים נכסים שהיו שייכים ליהודים או – כפי שנוהג השמאל המקומי לעשות מאז קום המדינה – יחס כלפי קנין פרטי של אזרחי ישראל שנקנה על ידם כאילו אין לו לגביו זכויות בעלות.

נתונים נוספים