אהבה וכפיה

 

אהבה וכפיה

כשאדם אוהב אדם מסוים - אשה, ידיד, ילד - הוא מרחיק לכת אל מעבר למגרעותיהם, כשלונותיהם, טעויותיהם ואפילו בגידותיהם.

כך קורה גם כשאדם אוהב ארץ או מדינה.

מדינה, כמו מה שהיא כוללת: ארץ, רעיון, אנשים, חברים, אשה ובנים - יכולה להיות, כמוהם, הרבה דברים, טובים או רעים.

עשרות שנים של אהבה ניתנו למדינת ישראל על ידי רבים, שחלק מהם אזרחיה בפועל, והם ניתנו חרף הטעויות, הכשלונות, הרשעות והעוול שבוצעו על ידי ממשלותיה.

בשל אהבתם קיבל הממסד מן האזרחים ערכים יקרים ביותר ורבים נתנו למענה את הכל: חיים יקרים, בין אם שלהם ובין אם של בני משפחותיהם.

כל אוהבי המדינה יצטרכו להכיר בטעות: מדינה צריכה להיות חופשית, מדינה איננה יכולה לסמוך על כפיה כיסוד ועדיין להיות טובה לאדם. כך הוא גם לגבי רעיון, אשה, או חבר - הם אינם יכולים להיות באותו זמן טובים לאדם ועם זאת כופים עליו לפעול כנגד רצונו.

נתונים נוספים