אל מול המשפט החופשי

אל מול המשפט החופשי

שדה הקרב הפוליטי מטשטש ומסיח את הדעת משדה המערכה העיקרי: העימות שבין האדם היחיד לעצמו. עצמיותו של היחיד היא המהות המקפת שאיתה הוא מפתח את הדיאלוג הארוך והמורכב הנקרא חיים. כאן, בעימות שבין האדם לעצמו, נעשים החשבונות הנוקבים הגדולים, המתמשכים והחשובים ביותר; כאן נערך המשפט האמיתי, זה אשר מתוצאותיו האדם חושש ביותר.

כאן גם נגזרים גזרי הדין החמורים ביותר. אנשים רבים מאלה שמהלכים בינינו נידונו בבית-דין זה למאסר עולם. חלק מהם מנסה, בדרכים שונות, להשהות את המשפט, לעוות אותו, להשפיע על השופטים ולנסות בכל דרך אפשרית להימנע מלעמוד מול השיפוט המחמיר ביותר, זה של החלק המציאותי של שכלו.

מעטים הם המאושרים המקבלים על עצמם את עול הצדיקות, את נקיון הכפיים ואת האחריות והעונשים שמחייבים החטאים. אלה ורק אלה אנשים חופשיים באמת המה. הם אלה שמסכימים לקבל את חריצת דין הצדק של המציאות הלא-ציבורית, שהוא תוצר המשפט החופשי האמיתי שאין בלתו. לכן, מכל בני האדם, הם בעלי הסיכוי הגדול ביותר לסבול את העונש הראוי להם על חטאיהם ולזכות בגאולה של חיים חדשים וחופשיים לאחר שיסיימו את תקופת ריצוי גזר דינם.

נתונים נוספים