אלוהים, ידידות ואהבה

אלוהים, ידידות ואהבה

בעין הסערה של המלחמה המושגית

לב המאבק הרוחני בעולם הוא על מושגים או, יותר נכון, על תכנם של מושגים. בתקופה האחרונה מתחוללת "מלחמת עולם" ביני לבין אנשים רבים (כולל אנשים דתיים רבים) על תכנו של מושג האלוהים - ולדאבוני גם עם כמה מידידי, שלדעתי טועים בהבנתם לא רק את המושג הזה אלא גם את מושגי הידידות והאהבה.

יש דבר כזה - אהבה - באופן אובייקטיבי. רבים הם האנשים המחזיקים במלה ומשתמשים בה, אך רק חלק קטן מהם באמת מבין אותה. זו הסיבה לכך שאלה הטוענים לאהבה מסיימים בשנאה. מדובר בדרך כלל בבני אדם שמבינים את המושג "אהבה" בצורה לא כל כך מדויקת או מחייבת. הם מחזיקים במלה מתוך הרגל, על יסוד הנחה בלתי מודעת, שהבנת מושג האהבה לעומקו איננה הכרחית.

בדומה לכך, רבים בעולמנו הם אלה המצהירים על אהבה ושלום וגורמים לשנאה ולמלחמה. בולטים בכך הם הנוצרים, שהאהבה חרותה על דגלם, אך בפעולתם במציאות הם פועלים באופן שמעיד על אי הבנתם את המושג. בשימוש בלתי מדעי במושג האהבה הם מלבים שנאה רבה. הקשר קיום כזה, שבו יש ניגוד בין המושגים המוצהרים על ידי האדם כמושאי אמונתו לבין פעולותיו לגביהם, הוא הקשר של סתירה והוא שולל את הלגיטימציה של אדם להצהרה מסוג זה.

מול שונאים רבים הסוברים שהם אוהבים בגלל אי שימושם הנכון במושג, קיימים אוהבים רבים שאינם מודעים למושג זה או שאינם מזהים את אהבתם במלה "אהבה". רבים הם המטעינים במלה תכנים שאינם קשורים במושג זה כלל. והדבר נכון לגבי כל מושג יסודי שיש לו השלכות לחיי האדם. בכלל אלה מופיעים גם מושגים כמו "ידידות" ו"אלוהים".

מטפיסית, החזקה במושג ושימוש בו תובעים שתהיה בידי המשתמש זכות לכך. זו נקנית על ידי ידיעה, כפי שנקנית זכותו של זה הנוהג ברכב לומר "אני יודע לנהוג" מהעובדה שיש לו ידיעה כזו. כפי ששימוש בכל מכשיר או תהליך שיש לו השלכות לחיי האדם מחייב שיהיה בידי המשתמש הידע הנחוץ לצורך שימוש זה, צריך שיידע המשתמש במושגים חשובים את תכנם הנכון.

בעולמנו קיימים מאבקים רבים בין אנשים דתיים המחזיקים באמונה באלוהים, אשר כל צד במלחמה כזו מבין את המושג בצורה שונה ורואה בו תכנים אחרים. לא מן הנמנע הוא שרבים אשר אינם מכירים בקיומו של אלוהים מכירים בקיומם של ערכים אשר רבים מאלה המאמינים באלוהים רואים אותם כמבטאים אותו ולפיכך כהוכחה לקיומו.

במאבקים אלה בין בעלי השקפות שונות לגמרי על תכני המושגים ינצח בסופו של דבר מי שמושגיו מתאימים יותר למציאות. באשר לחילוקי הדעות שקיימים בינינו, אני חושב שהמצב בינינו הוא בדיוק כזה של אי הסכמה על תוכנם של מושגי יסוד. אני סובר שהדרך שבה אני מבין ורואה את מושג האהבה מציאותית יותר משלך וחבל.

1.7.96

נתונים נוספים