השאלה וסימבוליזם

 

השאלה וסימבוליזם

או: מהי באמת האמת?

אלוהים, רגשות, תכליות - חושבים האנשים - הם שמות שבהם משתמש האדם בכדי לתפוש את הדברים הקורים בעולם החומר בצורה שתצייר לו את הדברים באופן נוח לתפישתו, כאילו צריכה להיות התאמה בין השפות.

במקרה מסוים זה ההנחה היא ששפתו של המדע היא השפה האמיתית ואילו מערכת הפגישה והמושגים של האדם בפגישתו האישית עם המציאות היא מערכת השאלה והמשלה ואיננה אמיתית.

השאלה היא: מהו האמיתי? ומהו המסביר או ההשאלה? האמת היא שזו האמת וששפתו של האדם, הקוראת במונחים של רגשות ומטרות להיבטי המציאות, נגזרת לא ממשאלות-הלב או מצרכי נוחיות דמיונות האדם, אלא ישירות מן העובדה שהיבטים אנושיים אלה שייכים לאדם, שהוא מין חי הקיים באמת במציאות, אשר להיבטי נפשו הסברים מציאותיים.

נתונים נוספים