ידע המזרח במערב

 

ידע המזרח במערב

ההכרח בשויון מושגי

הפילוסופיה המערבית כה שונה מן המזרחית שספק אם המושג "פילוסופיה" עצמו מובן באופן זהה לשתי התרבויות. למעשה, ברור שהיא מובנת בשתיהן באופן שונה לגמרי; על דרך ההשערה נוכל להניח שבזמן שבמזרח הרעיון של פילוסופיה הוא כללי, זורם ונע, במערב מדובר במדע שהוא בעל מסגרת מוצדקה, קשיחה ויציבה.

אם מושג יסודי כל כך איננו מובן באופן זהה, לא ניתן להגדיר בצורה יעילה את ההבדל בין שתיהן, כפי שאינך יכול להגדיר את ההבדל בין שתי מהויות אם ועד שאינך מציב אותן על בסיס משותף מבחינה מושגית. למשל, בכך שאתה מציין כי האריה רץ פחות מהר מן הנמר, אתה מביא את האריה והנמר, שונים זה מזה ככל שיהיו, אל המושגים המשותפים של ריצה ומהירות.

אך אם המושג "ריצה" בשפה אחת נתפש כ"זחילה" בשפה אחרת, לא יוכלו שני הדוברים בשפות שונות לערוך השוואה ראויה בין ריצת האריה והנמר בשל המחסור במושג שווה. במצב כזה הם יצטרכו לתאם ביניהם את משמעות המושג "מהירות" הרבה לפני שיוכלו למדוד אותה.

למעשה, התביעה לשויון מושגי חייבת להיות תביעת יסוד לפני כל פעולה שנעשית בין מי שבא מתרבויות שונות.

נתונים נוספים