לזכור את העבר

לזכור את העבר

אם לעבר אין משמעות מדוע האדם, כיצור, זוכר את העבר? מבחינה אנתרופולוגית, מה צורך יש לו בעבר? הרי ניתן היה להניח כי אם היה נוהג הטבע להיפך, ופגיעה הייתה נשכחת מיד עם התרחשותה, היה יוצא הנפגע נשכר.

אך זו טעות שמקורה בנאיביות חומרנית, הרואה, כמבטו של ילד או בעל חיים, רק את אשר כאן ועכשיו. למעשה, איכות חייו של כל חי – וקל וחומר האדם, שאיכות חייו נקבעת על ידי תודעה, הצוברת ידע מזמנים שונים – תלויה במידה שבה הוא מצליח לפעול מתוך הסתמכות על רצף זמן ארוך.

שליטה ברצף זמן ארוך קובעת את יעילותה של כל פעולה ארוכת טווח, כבניית מגורים או כהקמת משפחה – ואלה גם תלויים מבחינה מעשית בזכירתם של השלבים השונים המרכיבים את העשייה.

הצורך לזכור שלב מוקדם כדי שיצטרף לשלב מאוחר יותר מוגדר יפה על ידי העקרון שקובע שבעבר יש צורך בשל ההכרח לזכור את מה שלא עבר. וכשמדובר באדם, שהוא המורכב ביותר בין מהויות העולם, אין ספק שיכול הוא למצוא ביחידאיותו כוחות שהוענקו לו על ישי דורות עברו.

נתונים נוספים