מחיה לאדם

 

מחיה לאדם

המין האנושי נמצא בעיצומו של תהליך הכולל את כל בניו: תהליך המעבר מן החיה אל האדם. כלומר, מן החיים האוטומטיים, המופעלים על ידי כוח חיצוני שאינו בפיקוח ושליטת התודעה העצמית, אל חיים מודעים, חיי בחירה ופיקוח מודע ע"י רצון מוגדר.

בתהליך זה יכול לחוש היחיד על ידי תופעה שהוא נתקל בה מדי יום - התחלפות של מצבים מודעים במצבים לא מודעים. חלק מבני האדם שואפים ופועלים להשיג השתתפות גדולה יותר של השכל בפעולות החיים שלהם – ואחרים שואפים לבטל ככל האפשר פעולה שכלית ועד כמה שאפשר להסתמך על תחושות ורגשות הדורשים מאמץ רק בתחום שהוא כבר מקיים בו את המאמצים הללו ולכאורה אין צורך להשקיע בו מאמץ חדש.

בני האדם אינם מודעים לכך ששתי מגמות אלה לא רק שונות ומנוגדות זו מזו אלא אף שרק הראשונה שבהן היא כזו שמתאימה לאדם שמעוניין להתפתח מבחינת מאפייניו האנושיים. אם נבצע, כתרגיל, השלכה של רעיון זה לעולם החי נוכל לראות כבר בכך את מהות ההבדל הקיים בין חיה לאדם שכן, בזמן שבו האדם שואף, לעתים, לחיות כמו חיה, סביר להניח שאם היתה חיה יכולה לבחור להחזיק ביכולות אנושיות היא לא היתה מהססת כלל לעשות זאת.

נתונים נוספים