ניגוד

 

ניגוד

שתי תנועות רעיוניות מנוגדות קיימות בעולם ורואות בצורה הפוכה זו מזו את התנועה הטבעית ולאור זה גם את ההתפתחות הרוחנית.

התנועה הראשונה רואה את החומר והרוח כניגודים, ומתוך כך רואה את ההתפתחות הרוחנית כמנוגדת לחומר ולכן כהתרחקות ממנו. תנועה זו מכוונת להתנתקות מ"עולם החומר" ובסופו של דבר מן המציאות. לפיכך היא דוחפת להתנזרות ורואה כל הפסקת תענוג חושני כחיובית מבחינה מוסרית.

התנועה השניה, הרואה את החומר והרוח כאחדות, רואה את ההתפתחות הרוחנית כעולה בד בבד עם שליטה בחומר וככזו כמאפשרת לשלוט גם ביותר ויותר חומר עם התפתחותה בשדה הרוח; תנועה זו מכוונת להגדלת יעילות הפעולה בעולם ורואה את ההתפתחות רוחנית כפעילות שנעשית בחומר, מתוך שיתוף פעולה עימו ובאה לידי ביטוי בעולם החומר, במציאות, כגדילה של השליטה בחיי העולם הזה.

נתונים נוספים