פלורליזם פילוסופי

 

פלורליזם פילוסופי

רוב הפילוסופים של ההווה מנסים לשכנע אותנו בצדקתו של פלורליזם פילוסופי. תפישה של פלורליזם פילוסופי היא גישה פילוסופית עצמאית הטוענת, למעשה, לפרגמטיזם רוחני מסוג מיוחד, כזה שבו היחיד ישלוף בכל רגע נתון את הפילוסופיה הנוחה לפעולותיו – או שניקח מן התרבות פילוסופיה שתתאים לתחומי ענין שונים ולמטרות שונות.

מכל האנשים שעל פני האדמה יש רק סוג אדם אחד שיכול לחשוב שיטה זו למועילה: הפילוסוף הפוליטי. ב"פילוסוף פוליטי" אין הכוונה לפילוסוף שהתמחותו בפילוסופיה של הפוליטיקה אלא לפילוסוף שמשרת מערכת פוליטית זו או אחרת, פילוסוף שמכר את עצמאותו הרוחנית למען מה שנראה לו כקיום מצומצם אבל בטוח יותר.

איש מקצוע כזה, כאשר ירתום את השכלתו הפילוסופית לצרכי שרידותו הפיזית או הקריירה האקדמאית שלו, ישתמש בפילוסופיה לא כמכשיר של ידיעה והדרכה לאמת אלא כמכשיר להצדקת דרכו. מבחינה לוגית טהורה מדובר בגירסה עדכנית של כשל עתיק הקרוי הנחת המבוקש או, אם תרצה, ציור עיגולי מטרה לאחר ירייית החץ.

נתונים נוספים