השקעה בטוחה

 

השקעה בטוחה

את "שלח לחמך על פני המים" ניתן להבין כלגלוג של קהלת על הרעיון של השקעה ללא ידיעה היקפית על מה שקורה עם הלחם. אך אותו קהלת טורח ואומר לנו בתחילת ספרו כי כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא, מה שניתן להבין ממנו שכל הדברים הולכים למקומות שאולי אינם ידועים אך הם שבים אלינו.

יש כן רמז למה שבתיאוריה הוא עיקרון מטפיסי: שכל מה שאדם נותן מביא לו לרווח, גם כאשר הוא איננו יודע בוודאות מושגית על כך. מבחינה זו, כסף שאדם מניח על קרן הצבי הוא רעיון הדומה לשליחת לחם על פני המים, בהבדל שלחם הוא דבר שעלול להתקלקל ולכסף, לפחות במובן זה, אין משמעות.

אך מוסר ההשכל האמיתי שקיים במסר זה הוא שכל עוד מה שאתה עושה נראה לך הגיוני ונכון גם אם אין לך דרך לבדוק את השקעתך בוודאות – ובמיוחד כאשר אתה מניח כי למול העובדה שיש לך יכולת לוותר על מה שאתה משקיע קיים הסיכוי שהרווח שיהיה לך יהיה רב ביותר – צודק יהיה לעשות את ההשקעה הזו.

מבחינה זו יכולה להיראות דווקא השקעה שממבט חיצוני איננה בטוחה כלל, כהשקעה בטוחה למדי בעולמנו, שבו הכל קשור זה בזה ודברים שבים אל מי שפעל כשכר על מעשה טוב גם אם לא תמיד הוא רואה את הדבר.

נתונים נוספים