זה לא מוסרי

 

זה לא מוסרי

זה לא מוסרי לבצע רצח.

זה לא מוסרי לתמוך ברצח.

זה לא מוסרי לדבר למען רצח.

זה לא מוסרי לתמוך במי שמדבר בעד רצח.

זה לא מוסרי לדבר למען מי שתומך ברצח.

זה לא מוסרי להתנגד למי שמתנגד לרצח.

זה לא מוסרי לדבר כנגד מי שמתנגד לרצח.

זה לא מוסרי לצאת כנגד מי שמדבר נגד רצח.

זה לא מוסרי לחפש מעלות במבצע רצח.

זה לא מוסרי לחפש מעלות במי שתומך ברצח.

זה לא מוסרי לחפש מגרעות במי שמתנגד לרצח.

זה לא מוסרי לחפש מגרעות במי שתומך בהתנגדות לרצח.

ומכיוון שהמוסריות איננה אלא פעולה שתורמת לחיים ואי המוסריות היא כל פעולה שמכוונת נגד החיים, זה גם לא מוסרי לעשות את כל הדברים הללו גם ביחס לכל פשע אחר,

נתונים נוספים