שפת הסימנים

 

שפת הסימנים

על אוניברסליות הסימניאדה

הסימניאדה היא שפה כלל-עולמית המוכרת על ידי כל בני האדם בעולם – וגם על ידי בעלי חיים אחרים. היא מופעלת כאשר נפגשים שני בני אדם זרים לגמרי או אף בעלי חיים. לעתים נדירות יש המשתמשים בה באופן שיש בו הטעייה, כמו במקרה שבו אתה מדבר עם אדם שנמצא במצב חצי-הכרתי, ואינו חפץ שתדע זאת. למשל, כשאתה מדבר עם מסומם אתה לא יודע שהוא משתמש בשפה כזאת אם אתה לא מסומם כמוהו. כי רק אם אתה מסומם אתה מבין את שפת המסוממים. אחרת אין לך דרך לזהות את הסימנים שהוא משדר.

לעתים אדם כזה איננו שפוי באופן מלא ואז אתה חושב שאתה מדבר עם אדם שפוי, ממוקד ומוסרי. במקרה כזה אתה חושב שמה שאתה אומר נשמע על ידי בן השיח שלך, נלקח בחשבון, מוערך, נשקל ומטופל תוך התייחסות שלו לתוכן דבריך כמו שקורה למה שאתה שומע. אך אתה טועה באופן חמור – כי התקשורת שבה אתה מאמין פשוט איננה קיימת בקשר שביניכם.

המסומם אינו מבין את המלים כפי שאתה מבין אותן. במצב שבו הוא נמצא הוא מבין רק את שפת הסימנים. מצבו ביחס אליך מזכיר את מצבו של מי שאינו יודע את לשונך אך מסיבה מסויימת אינו חפץ שתדע זאת.

באמצעות שפת הסימנים יודע הוא להציג תדמית של מי שמבין מושגים, אך הוא מבין אותם רק חלקית ולא באופן שיש בו יחס קבוע כלשהו לתוכן המושגי של המלים. שפת הסימנים שבה משתמש בן שיחך מבוססת על קריאת הצורה ולא התוכן. ככזו היא קוראת את המנגינה, התנועה והלבוש של התנהגותך ודיבורך אך לא את הערך המושגי שיש בו, בין אם מדובר במלים או לא.

שפת הסימנים איננה נדירה בעולם. היא מהווה חלק חשוב בתקשורת הכללית והיא עובדת כשפה בלעדית עם בעלי חיים, ילדים קטנים ביותר ובני אדם שעדיין לא שולטים בשפה האנושית האמיתית. למעשה, היא נשארת בשימוש גם בין בני אדם ששולטים בלשון המדוברת, אם וכאשר מסיבות מסויימות – חיוביות ושליליות כאחת – יש להן מקום בהעברת רעיונות. דבר זה קורה, למשל, בטון הדיבור או בעוצמת הקול המתלווים לדיבור המילולי – ולמעשה אין מי שאיננו יודע לקרוא את השפה הזו, שהיא אוניברסלית למדי.

עצם העובדה ששפה זו מצליחה להגיע לעתים לדרגות של תקשורת אנושית טובה – כמו, למשל, בין חרשים-אילמים – גם היא מבוססת על כך שקיימת יכולת מושגית שאליה ניתן לתרגם את הסימניאדה. וכדאי לתת את הדעת לכך שיש מצבים מיוחדים – כמו בפוליטיקה - שבהם אלה שעימם אתה משוחח קוראים רק את שפת הסימנים שלך ובכלל לא את מה שאתה אומר במילותיך.

במקרה כזה כדאי, אולי, שגם אתה תלמד להבין את שפת הסימנים, שכן בהקשר של שיחה מסוג זה יכולה היא להיות נכונה יותר ומתאימה יותר למציאות משפת המלים – כמו שקורה, למשל, כאשר אויביך מדברים על שלום.

נתונים נוספים