שכל לא ישר

 

שכל לא ישר

עם הממסד המדעי הדוגל בתפיסות חומרניות קשה לאדם בן זמננו להתמודד, ולכן הוא מתייחס אליו בתמיכתו בממסד הפוליטי כאילו היה מדובר בממסד של חוכמה צרופה. בשל כך חייב האדם ללמוד להעריך את שכלו הישר כאמצעי ההתנגדות הראשי שיש בידו כנגד כל מתקפה של חוסר רציונליות המציגה את עצמה כמדעיות. דבר זה נכון במיוחד כאשר החומרניות הפסוודו-מדעית כובשת כל חלקה טובה בחיינו.

אדם יודע מה לא יכול להיות ולכן הוא יודע שחומר לא יכול לחשוב, לא יכול לרצות ואין זה משנה עד כמה מורכבת או פשוטה היא מהות חומרית - היא עדיין בגדר של חומר ותו לא. כדי לשכנע אדם בכך שחומר יכול להיות חי או, כמקובל על ידי רבים, שהחי הוא חומרי, יש צורך בכמות מידע גדולה עד כדי כך שתתיש את תודעתו של אדם עד שיגיד "אני מסכים". מדובר בעמדת כניעה שרבים הם אלה שמחזיקים בה אל מול המעיין המתגבר של המידע שבאמצעותו מציף הממסד המדעי את האדם הפשוט.

ברור שחולשתו של אדם – וכל שכן מי שאינו בעל הבנה מקצועית במדע – לטפל בכמות מידע גדולה ביותר תהיה המאפיין העיקרי של כל מי שמנסה להבין את העולם, כמו בן תקופתנו. גבר זה עלול להובילו למסקנה שאנשי המדע מבינים יותר ממנו אך למעשה ברבות מן הפעמים תהיה מסקנה כזו מוטעית. כך או כך, תחושת נחיתות כזו איננה שקולה להוכחה. ברוח זו חשוב להדגיש כי עייפות איננה הבנה והסכמתו של עבד איננה אלא פחד מצופה בשוקולד תפל של רמאות דקה

נתונים נוספים