בוזזי הנתינה

 

בוזזי הנתינה

גדולה היא הנאת הנתינה, גדולה עד כדי כך שהקב"ה ברא את העולם כדי ליהנות מלהיטיב עם הברואים.

האנשים מתפתחים וגדלים לאורה של שמש ההנאה מן הנתינה. מילדותם הם נהנים מנתינתם של הוריהם ואחר-כך, בבגרותם, הם תרים אחר אפשרויות לתת, לפתח ולממש את יכולת הנתינה שלהם.

כיוצרים הם כל כך מעוניינים לתת, עד כדי כך שלעתים הם שוכחים לקחת תמורה עבור יצירתם. כהורים הם נותנים ונותנים ונסחפים בהנאת נתינה עד כדי כך שלעתים הם חורגים מגבולות המותר.

ואז, לעתים, הם חוטאים בלקיחה לשם נתינה. אז הם חוטאים בנתינה של דבר שאינו שלהם.

כך, בתשוקתם להשיג את שמחתם של המקבלים, המתעלמים ממה שנגרם על ידי הלקיחה, בין היתר לזה שלקחו ממנו, זה שנותר ללא יכולת לתת, הם משיגים, בסופו של דבר את ההיפך.

נתונים נוספים