הקמת משפחה

הקמת משפחה

הבחירה להוליד ילדים היא צורה פעילה של אמונה ובחירה באי הבאת ילדים לעולם היא צורה של ספקנות. ההנאה הכרוכה בחוויית עובדת ההורות היא הרווח המזומן למאמין המוכן לקחת את הסיכויים והסיכונים המעורבים בבחירה זו. חוויית ההורות איננה חוויה אחת מתוך חוויות החיים אלא חווייה של שדרוג והעלאה בדרגה, צמיחה וגדילה ממימד של בדידות יחידאית למעמד של קשר אנושי חזק יותר עם המציאות.

משמעות נוספת של שדרוג זה מבוטאת גם ביחס המשתנה מבדידות לשותפות, שבה מתבטאת התקשורת בצורתה האנושית הגבוהה – המשפחתית – זו שבין בני זוג לצאצאיהם. זהו גם מעבר ממצב של עצמאות בלתי תלויה למצב של עצמאות שמפרנסת - הפיכה מעשית של האדם לאלוהים בכך שהיחיד הופך לבוראו של עולם חדש.

פירושה של הקמת משפחה באמצעות הולדה מהווה גם מיצוי יכולת טבעית הגלומה באישיות המקימים אותה בדרך היחידה האפשרית למיצוי זה, כלומר שבלעדי המיצוי הזה, בצורתו המסוימת, יכולת זו לא תמומש. משמעות הדבר היא שאלמלא היה נוקט בפעולה זו היה היחיד, הבוחר בהקמת משפחה, חי פחות משביכולתו לחיות – אם לא לאורך זמן, אז לפחות לעומק חוויית חייו.

נתונים נוספים