טוב ורע

 

טוב ורע

"טוב" ו"רע" מתייחסים לחיים ומשמעם תרומה לחיים (טוב) או פגיעה בחיים (רע). (ב"חיים" הכוונה לפעילותה הרוחנית של מהות, להבדיל מההיבט הפיסיולוגי שלה, כמו שרידותו או קיומו החמרי של בעל-החיים). למעשה, יכולים ערכי החיים להיות מהויות מציאותיות מכל סוג, מסוימים או מופשטים, חומריים או רוחניים, רעיוניים או חווייתיים. בערכים הם כאלה שבעלי החיים חפצים בהם, בין אם הם מבינים אותם או לא, החל מהמזון שבעל חיים חפץ בו על יסוד הידע הפנימי שלו ובין אם מדובר בחוויה אמנותית שהאדם משתוקק אליה על יסוד תחושתי-רגשי. בכל אלה, יהיה הטוב מה שמועיל לחיי המעוניין בערך והרע מה שמזיק להם.

העיקרון הפילוסופי המעורב הוא: כל יש, עצם, עובדה או מהות במציאות אינם טובים או רעים כשלעצמם אלא בהקשר מוסרי, כלומר ביחס לתרומתם לחיים – או פגיעתם בהם. הקשר השימוש של דבר כלשהו כלפי החיים וביחס לחיים הוא הקובע את איכותו המוסרית, כלומר את התשובה לשאלה אם טוב הוא או רע. התשובה על שאלה זו תציג את ערכו המוסרי של דבר לפי ההקשר שבו הוא פועל ביחס לחיים.

במיוחד כשמדובר במהויות רוחניות מופשטות, כמו רעיונות, מחשבות ורצונות, שומה על האדם השופט או המעריך, לצורך שיפוט מוסרי, לראות את הטוב ו/או הרע כקיימים בתחום הרוח, כלומר במגמות הרוחניות שקיימות בתודעתו של הבוחר לפעול. בחירתו של האדם בפעולה - או בהימנעות מפעולה - הן בחירותיו הטובות או הרעות ביחס למה שגורם הדבר לחייו. מבחינה זו ניתן לומר בכלליות כי כי השיפוט המוסרי נקבע לפי התכנים (הערך הרוחני) ולא לפי הכלים (המהויות המוגמרות, העצמים).

בהקשר מוסרי, אין הימצאותו של דבר מזיק מהווה, כשלעצמה, בגדר של רע, כי מי שקובע את מעמדו המוסרי של דבר הוא המשתמש והפועל באמצעותו, ביחס להקשר שבו נמצא בעל החיים. מבחינה זו אין רע במה שבכוחו להיות רע אלא אם כן מומש כוח זה לכדי פעולה רעה. מאידך יש רע גם כאשר אין כל כוונה ישירה להרע. דבר זה יכול להתבטא בעצם קיומה של אפשרות מסוכנת להרע:

א. דוגמאות לענין חמרי כזה:

1.בקבוק רעל שנמצא על ידי ילד איננו בקבוק "ילדותי".

2.נשק שנמצא בידי אדם רע איננו "נשק רע".

3.סכין שפוגעת באדם בטעות איננה "סכין רעה".

ב.דוגמאות לענין רוחני:

1.בעל בקבוק רעל שאיננו מקפידים להשגיח עליו עושה דבר רע.

2.יצרן נשק המוסר ו/או מאפשר מסירתו לידי אדם רע עושה מעשה רע.

3.המשליך סכין ללא אבחנה (אף ללא כוונה רעה) עושה מעשה רע.

כל אלה אינם מערבים כוונה רעה בפועל, אך עלולים להתבטא בנזק ולפיכך הם רעים. מבחינה מציאותית, הטוב קיים גם היכן שאין כוונה טובה – בעצם החיים עצמם. לא רק שזה דבר טוב לחיות, אלא שבעצם החיים עצמם נהנה האדם מעצם קיומם של דברים רבים המועילים לו – שחלק גדול מהם קיים בעולם שבו הוא חי כמה שתורם לחייו, מחזק אותם, משביח אותם – וכל זה הוא טוב מאד מאד.

 

נתונים נוספים