חומר, רוח וחומרנות

 

חומר, רוח וחומרנות

תפישה חומרנית מביאה בני אדם לחשוב כי האדם הוא חומר והוא זקוק לחומר, ורק לחומר, בכדי לחיות. כתוצאה מהשתלטותה של גישה זו על כמעט כל מופקדים על הרוח האנושית בימינו הם תופשים אותה במונחים של חומר ומציעים לרוח האדם פתרונות של חומר.

נתונים נוספים