תהליך ההתפתחות הכלל-אנושי

תהליך ההתפתחות הכלל-אנושי

המין האנושי בכלל וכל אדם יחיד בפרט נמצאים בעיצומו של תהליך כולל, שהוא מעבר מן החיה אל האדם. כלומר, מן החיים האוטומטיים, המופעלים על ידי כוחות חיצוניים שאינם בשליטתו או בפיקוחו של היחיד אל חיים מודעים, נבחרים ונשלטים ע"י רצון מוגדר.

דבר זה מתבטא באדם קודם לכל במהלך שהוא עובר בחייו, שבשלבם הראשון – כתינוק – הוא מודע למציאות שסביב רק באמצעי חישה שבהם הוא רק קולט מידע מן העולם המשפיע עליו את עובדותיו באמצעות צלילים, מראות וכיו"ב – ורק בשלבים המתקדמים יותר, כאשר היחיד רוכש את האפשרות לשלוט במידע זה באופן נבחר, יכול האדם להכיל יותר ויותר מידע שנבחר על ידו מתוך מכלול האפשרויות שמציע העולם החיצון. בתהליך זה יכול לחוש היחיד גם על ידי תופעה שהוא נתקל בה מדי יום - התחלפות של מצבים מודעים במצבים לא מודעים, כמו זה שקיים במעבר שחש כל אדם כאשר הוא מתעורר משינה.

למעשה, הדבר אופייני לרבים מהתהליכים שמערבים את בחירתו של האדם לרכוש ידיעה, שבו הם עוברים ממצב של בורות למצב ידיעתי בנושאים בנבחרים על ידם לצורך השכלה. עם זאת, חלק מבני האדם שואפים ופועלים להשיג (באחוזים) השתתפות גדולה יותר של השכל בפעולות החיים שלהם – ואחרים שואפים לבטל ככל האפשר פעולה שכלית ו - עד כמה שאפשר - להסתמך על תחושות ורגשות, הדורשים מאמץ רק בתחום שבו האדם כבר מקיים את המאמצים הללו ולכאורה אין צורך להשקיע בו מאמץ נוסף.

מאידך, בתחום השכלי - ובמיוחד כשמדובר אדם שאינו אינטלקטואלי בטבעו או שאין לו את ההרגלים המחשבתיים, שהם ממאפייני תודעה מפותחת ופעילה – קיימת בתהליך זה, ובמיוחד בשלביו המאוחרים מעורבות הולכת וגדלה של בחירה, בשל היות הדבר חלק מרכזי ממהותה הטבעית של התודעה האנושית. משמעותה המעשית של עובדה זו היא שבפועל ההתפתחות האנושית מתבצעת במימד חיי היחיד לא רק במידת גדילת הידיעה אלא גם בהיבט של גדילת מעורבותה וביטוייה של הבחירה.

אותו עקרון, בהשלכה לחיי הכלל, הוא הקובע שהחברות המפותחות פחות בהסטוריה של המין האנושי יהיו פראיות ביחס ואלו המתקדמות יותר יהיו בעלות ידע עילאי ורב יותר, אשר יתן בידי בני האדם שבהן אפשרויות רבות יותר לפעולות באיכות חיים גבוהה.

 

נתונים נוספים