הסכמיות מפירת הסכמים

הסכמיות מפירת הסכמים

הבעיה הראשונה של המלחמה הקונוונציונלית היא ההסכם להמשכיותה ללא גבול, אשר נובע מתפישת עולם רע ויקום עויין, המאפשר רוע ללא תשלום ורצף זמן סבל ארוך ולא מוגבל. אחד ההשלכות הקבועות של גישה זו בחברתנו היא האורך העצום של תהליכים פקידותיים, הגורמים לסבל עצום לאזרח, כמו תהליכים משפטיים ותהליכים אישוריים של פעולות מסויימות שהאזרח נחוץ להן. כמובן שבהקשר זה אין אפשרות להחמיץ את הניגוד – את המהירות העצומה שבה מתרחשים הדברים כאשר הצד שלמולך מעוניין בהם – ואין כמו עובדה זו כדי להוכיח את חד צדדיותו של ההסכם שבמלחמה ההסכמית...

נתונים נוספים