ידיעת כל

ידיעת כל

אם היתה לי אפשרות לדעת הכל, הייתי מחוייב לדאוג לכל. לדעת משמעו להיות בעל אחריות.

הסקרנות שהורגת את החתול היא החלק בתודעה שמבקש לדעת, מחוץ להקשר תכליתי, דברים שלא רק שאין בהם צורך אלא אף מסוכנים ביותר – דברים שיכולת הטיפול שלנו בהם קטנה מיכולתנו לדעת עליהם.

אם נסתמך על השורש י.ד.ע. נוכל לומר כי אם אנחנו יודעים אודות משהו מבלי לדעת אותו במלואו אנו מסתכנים בכך שלא נדע אותו במובן של ניצולו לטובתנו ושבמקרה ומדובר בחיה טורפת יש סכנה שהוא יידע אותנו...

נתונים נוספים