כיבוש

כיבוש

כיבוש מתחלק לכיבוש חיובי ושלילי:

כיבוש חיובי נובע מרצון להקיף, לתפוש ולאחד את המציאות ברמה הפסיכואפיסטמולוגית של היחיד - וברמה המסחרית-קידומית של החברה והוא מבוסס על החלפת ערכים שמבוססת על הכרה בערכים של אחרים, והכרה בהם כיצרניהם.

כיבוש שלילי הוא בוזז ומטרתו הרס ולא בנייה כמו פעילותו הפיסיכואפיסמולוגית של האדם, כמו שפעולות הפילוסופיה הניאו-אפלטונית הביאו לפירוק המציאות לחלקים מבודדים ומנותקים מבחינת הסימוכין ההגיוניים במטפיסיקה, הביאו פעולות אלה באורח ישיר ניתוק גיאוגרפי-כלכלי למשך מאות שנים והפכו את אירופה לאוסף של פיסות.

נתונים נוספים