פירמידת האינטיליגנציה

פירמידת האינטיליגנציה

שאלה: האם יש קשר בין כך שפירמידת האינטיליגנציה מהופכת על קודקודה של המספריות האנושית הגבוהה - כלומר: שיש קשר בין העובדה שרבים יותר יחסית הם האנשים בעלי האינטיליגנציה הנמוכה – לבין כך שרעיונות פשוטים או סיסמאות שאינם דורשות הבנה על ידי אינטיליגנציה גבוהה קונים להם מקום במהירות רבה יותר בתודעת האנושות?

נתונים נוספים