פתרון משולב

פתרון משולב

טיפול בבעיה כלשהי, יכול להיעשות באחת משתי הדרכים הבאות:

1.שיטת העיקרון הפילוסופי. זו מבוססת על חשיבה, היוצרת פתרון ברמת הנפש.

2.שיטת הטיפול המסוים. זו, המבוססת על פעולה, פותרת את הבעיה ברמת הגוף.

שילוב נכון בין שתיהן, שהאדם מבצע בצורה קבועה, הוא המעניק את הפתרון המלא.

נתונים נוספים