תנאי הויתור

תנאי הויתור

יהיו אשר יהיו האיכויות שמשיג אדם כאשר הוא מוותר על רכושו, הוא יכול לוותר עליהן רק לאחר שרכש איכויות שעליהן לא יוכל לעולם לוותר, שמן הסתם הן לפחות חלק מאלה שבזכותן רכש את מה שיש בידו.

למעשה, יכול אדם להיות במצב שבו הוא יכול לוותר על מה שרכש רק לאחר שרכש אותן איכויות שגלומות ברוחו – וגם אם מדובר ברכוש בחומר אין הדבר משנה כי רוחו של אדם היא המאפשרת לו לרכוש את כל שיש לו, בחומר או ברוח.

וכאשר הביא את רכושו זה לדרגת שלמות כזו שהפכה לחלק ממנו הוא יכול לוותר על המבע החמרי, הפיזי, שנמצא בעולם החושים, של מה שהוא יכול להשיג שוב ושוב בשל טבע רוחו.

נתונים נוספים