התכלית

התכלית

לעולם יש תכלית. העולם הוא חוליה בשלשלת התפתחותית חיה שיש לה משמעות חיובית, משמעות שמבחינה אנושית ניתנת לתפישה כאושר האנושי, כלומר כמצב קיום של הנאה גדולה, פעילה, בסוף התהליך שאין לו סוף כי אין לו מוות, גם כשמסתיים תפקיד הגוף.

נתונים נוספים