גינת העקרונות

גינת העקרונות

כמו גנן טוב, כדאי שתטפח את חוכמתך ותשמור אותה נקיה. ככל שגדול העיקרון, אל תיתן לעשבים שוטים כי יבואו בו. אין כעקרונות יסוד לחביבי העכבישים האינטלקטואלים למען ימתחו עליהם את קוריהם. אין באנשים שלא ישמח לקבל את אדרת החכמה על ידי קלישאה נדושה או אמרה ידועה בהסטוריה - וקל וחומר אלה הנמצאים במעמד אותו בנו מחמרים אלה.

נתונים נוספים