חיים לאחר המוות

חיים לאחר המוות

השאלה "האם יש חיים לאחר המוות?" היא שאלה מדעית יותר מפילוסופית.

שאלה זו שייכת לתחום חקירה מסויים שכמו כל שאלה כזו תינתן לה תשובה רק אחרי מחקר מקיף ומעמיק המלווה בהוכחות חותכות המבוססות על עובדות ונתמכות בכל התהליכים המדעיים המאפיינים את התודעה האנושית - אך אל תטרח לבחון תרמית, כלומר: את מה שאנו נרוויח מתשובת ה"כן" או ה"לא" לשאלה זו. כי חלק גדול מהבעיות שמעלה השאלה שמבחינה מדעית היא פשוטה ביותר נובע מהחשש להשלכות שיש לתשובה החיובית האפשרית לה.

לרוב, נשראה שההסכמה עימה היא גם הסכמה אוטומטית עם הנצרות / הקולקטיביזם, אך זוהי עיסקת חבילה שחובה להפרידה כפי שעלינו לנתק את ההסתמכות על מסקנותיו של אדם שמחפש בחושך בתוך חור של עקרב. במצב כזה אדם לא יחפש טוב מדי וימהר לומר שהעקרב איננו שם מהחשש שהתשובה תעקוץ אותו.

 

נתונים נוספים