מקום הכמות האנושית

מקום הכמות האנושית

בחברת זמננו מורגלים אנו – לרוב באמצעות חינוך סביבתי – לשאוף לכך שרבים ככל האפשר יכירו ביכולותינו. ברמת השטח הכלכלית יביא דבר זה לעושרנו החומרי, כי זה מבוסס על כמות הלקוחות המרוויחים מיצירתנו והיא זו הקובעת את עושרנו. ברמה הפוליטית היא קובעת את מידת  יכולתנו הפוליטית, כי הנהגתנו הפוליטית – במיוחד בחברתנו הדמוקרטית – קובעת את מידת עוצמתנו השליטתית בחברה (מה שנכון במיוחד במקרים של אימפריות גדולות, אשר מצאו דרך להקים צבאות שבהם מאות אלפי בני אדם הסרים לפקודתם).

עם זאת שומה עלינו להבחין עקרונית בין שתי הנטיות ההפוכות זו לזו במגמתן: האחת היא הגיוס הכוחני של בני האדם למטרות הקמת צבא ומאבק כוחני נגד עמים אחרים  והשניה היא הגיוס באמצעות הבחירה של בני אדם לטובת אדם או רעיון (מה שמבחינה עקרונית הוא דבר אחד, אך במציאות יכולים כניעה לרעיון או קנייתו להיות מופרדים זה מזה באמצעות פער של דורות).

ניתן לומר כי בסופו של דבר מה שקובע את הכמות האנושית הגדולה ביותר יהיה הטוב והנכון כי כל העולם האנושי מקבל עליו בהסכמה רעיונות או יצירות בתחומים רבים אשר מועברים על ידי הכלכלה העולמית מתרבות ומקום אחד למשנהו במשך דורות רבים. אם ניקח, למשל, את הישגי מדע המתימטיקה, המוחזקים על ידי בני עמים רבים ושונים נוכל לראות איך מה שהביא לקיומו של צבא היודעים את אמיתות המדע אינו אלא מאמץ מצטבר של אנשי מחשבה רבים ממקומות וזמנים שונים אשר ראו בידע שבידם ערך אובייקטיבי שאיפשר להם לגשר על פערי תרבות, מקום וזמן ולגייס צבאות ענק שפשטו עלי אדמות.

 

נתונים נוספים