גזרות ככוח טבע

 

גזרות ככוחות טבע

יש התאמה עקרונית בין גישתם של אנשי עסקים למסים לבין גישת רבים מאנשי-שלומנו כלפי גישתה הפוליטית של הממשלה הנוכחית למעשי הרצח של המחבלים ולבין גישת הפוליטיקאים של ישראל למצב הגלובלי; אלה, אלה וגם אלה התרגלו לראותם כדברים טבעיים, כביטוי של חוקי טבע ולא של בחירה אנושית.

גישה זו מונעת ביקורת מוסרית ומתוך כך את האפשרות הראשית לתיקונם. ללא ביקורת מוסרית על בחירתו של אדם אין – ולא יכול להיות – שינוי יסודי בבחירה זו. כשאדם ישר מגביל את עצמו למעשי תגובה על פעולות נבחרות הוא שולל מעצמו מעמד מוסרי והופך, על ידי בחירתו שלא לבחור, ללא מוסרי.

מי שמגביל את עצמו לפעולות של תגובה בלבד ואינו משמיע קול כנגד היסוד הלא מוסרי של פעולות לא מוסריות, יכול להגיע בתגובתו עד כדי השמדת אויבו ברמה הפיזית, אך הוא לא יפתור את הבעיה היסודית שהביאה להחלטות הלא מוסריות: הידיעה העקרונית לגבי ההיבט המוסרי. רק על יסוד ידיעה מסוג זה ניתן להגיע למניעת הפשע על ידי עקירתו מן השורש.

נתונים נוספים