גשר ישראל

 

גשר ישראל

היום הגשר חלוד, מצחין ומזוהם. אבל הוא עושה את תפקידו ומכוניות נוסעות מעליו יום יום ללא חשש. את התפקיד הוא מבצע באמונה בזכות הערכים שביסודו: ערכי חישוב מדוייקים, עד נקודות רבות אחרי האפס, שעל פיהם הניחו את קורות הפלדה זו על גבי זו, קדחו בן חורים והשחילו דרכם ברגים. אלה נשארו יציבים כשהיו ביום בניית הגשר ושום כמות של זוהמה, חלודה וצחנה לא יגעו בם. אלה הם ערכי הנצח של הגשר, אשר כולנו נוסעים עליו בבטחה. אך ערכים אלה היו ברשות הבונים המקוריים, אשר שועבדו מזה שנים רבות, ולכן יש ספק לגבי השאלה באיזה דיוק הצליחו להעביר את הידע שברשותם לצאצאיהם. אלה האחרונים נוסעים על הגשר, אך ספק אם יידעו איך לתקנו אם יתמוטט.

נתונים נוספים