האמריקנים בישראל

 

האמריקנים בישראל

מאז קום המדינה לא אהבה מדיניות העליה הישראלית את העולים האמריקנים. העולים מאמריקה עודדו, רשמית, להגיע, אך למעשה רק כספם היה רצוי – לא הם.

האמריקנים לא היו מקובלים כעבדים טובים. הם באו ממקום חפשי מדי...

התימנים, יוצאי ארצות ערב, האירופאים, התאימו לעבדות הסוציאליסטית, לדיקטטורה, כי הם באו ממדינות מסוג זה. האמריקנים באו מארץ חפשית.

גרוע מזה – האמריקני מחזיק ברעיון שהסוציאליסט המפא"יניקי וצאצאו, הצבר האלמותי, אינם מסוגלים לתפוש בכלל – שהממשל הוא משרת האזרח ושתפקידו הראוי הוא לפעול כך.

והאמריקנים גם ממש מתנהגים כך; הם מפנים אל אנשי רשויותיה של המדינה דרישות לקבלת התנאים המוצהרים במסמכים רשמיים כזכויות העולים. אין הם מורגלים, כאלה שבאו ממדינות עריצות, בכך שמה שהממשל מבטיח הוא מקיים רק לעתים רחוקות. לאמריקנים יש אמונה טבעית בזכויות האדם והאזרח – והם דורשים גם מאנשי הממשל לפעול בהתאם לאלה.

מבחינת הממשל, הם ממש מפונקים ולא ראוי להשקיע בהם. עובדה – אלה שבאו מארצות אחרות מודים על כל אשר קיבלו על אף הסבל והתלאה ואינם מעיזים להתלונן. אז למה האמריקני לא שותק?

נתונים נוספים