הבורות מטעם

 

הבורות מטעם

חוסר הידיעה האנושי פועל בשירות הרע משחר ההסטוריה. מה שעושים הפילוסופים המכחישים את יכולת הידיעה האנושית מקבל השלמה בפעולתם של הפוליטיקאים המטשטשים את העובדות ו"מוכיחים" בכך את "צדקתה" של האקדמיה... בעולם בכלל ובמדינת ישראל בפרט משלימות מערכות החינוך והתקשורת את משימת השלטתה, העמקתה וייצובה של הבורות הציבורית על ידי מגוון דרכים של ניתוק החברה מן המציאות: ברירה מכוונת של ידע, שקרים, הסתרה, הצגה מסולפת של עובדות ועוד.

על יסוד ההנחה שקל יותר לשלוט במי שיודע פחות פגע הדור הראשון של מדינאי ישראל, בסופו של דבר, בצאצאיו הוא; הבורות מטעם שהפעיל הממשל הישראלי מאז קום המדינה על אזרחיה הביא לכך שאלה לא מיצו את יכלתם הידיעתית והם מתפקדים הרבה מתחת לפוטנציאל האינטלקטואלי שלהם - וכך גם המנהיגים הבוקעים מאדמת הבור הזו. בימינו המדינאים רחוקים מלהיות משכילים ואנשי ספר כמדינאי הדורות הקודמים וחלק גדול מאנשי הציבור מתקשה לסיים משפט ללא טעות לשונית. מנהיגי העולם, שאינם אלא תלמידי האתמול, אינם מסוגלים לנתח מצבים מדיניים מורכבים מבחינה הגיונית, והם מנהלים את המלחמה העולמית לא על החכמה והידע הרבים ביותר אלא על הבורות והטפשות הפחותים ביותר. משמעות עובדת ירידת מידת ההשכלה של ההנהגה העולמית, אם מציבים אותה אל מול עליית השכלול והתחכום הטכנולוגיים היא שבזמן שבו המכונית מגבירה את מהירותה הולך הנהג ומתטפש.

בפוליטיקה, הבורות הכללית היא הדלת הפתוחה המאפשרת לגונב הדעת התקשרתי לבצע את זממו בארץ ובעולם. מנקודת המבט של הפוליטיקה העולמית מתדרדר מעמדה של ישראל בעיני דעת הקהל העולמית בשל ההנחה שהיא הצד האלים בסכסוך עם הפלשתים. עובדה היא שכזב בוטה, גס ונתעב כל-כך, שהיה נדחה על הסף על ידי כל אדם בעל שכל ישר, מתקבל כבעל סבירות רק היכן שבורות פעילה - כלומר חוסר עצום בידע - מאפשרת אותו. בנוסף לחוסר ידע קיים גם עיוות ידע; קהל המשתתפים בהוקעת ישראל על יסוד ידע חסר ניזון גם ממבול שקרים שנובע מתעמולה עויינת כבדה המוטחת בישראל על ידי הרשות הפלשתית.

מאמץ אינטלקטואלי קטן ומועט ביותר היה נדרש למשוכנעים באשמתה של ישראל כדי לדעת שההיפך הוא הנכון. אם הקהל שבו מדובר היה משכיל מעט יותר, אם היה לו ידע רחב מעט יותר בהסטוריה או בגיאוגרפיה - היתה דעת הקהל העולמית משתנה מן הקצה אל הקצה. אך כדי לדעת לקרוא ולהבין מספר קטן מאד של עובדות פשוטות, אשר יחשפו את התוקפנות האלימה, הפיזית, הברורה של הערבים למול פעולותיה שואפות השלום של ישראל, יש צורך בחופש בתחום הידע והמידע.

האנושות כולה סובלת היום ממזימה שמפעיל כנגדה קרטל מלאכותי-ריכוזי-כלל עולמי הכולל פילוסופים, מנהיגים, מורים ואנשי תקשורת. כוחות אלה, כנראה מתוך פאניקה שנגרמת בשל העליה המתמדת ביכולות הטכנולוגיות בתחומי שוק הידע העולמי, מעצבים את בורותם של רוב האנשים בעולם, אלה שהם החלק הסביל של מה שנקרא "דעת הקהל העולמית", כלומר רוב אוכלוסיית המערב החפשי ביחס ושליטי העולם הלא-חפשי. הקשר כנגד הידיעה האנושית מביא את האדם הממוצע להיות בור גמור בנושאים חשובים רבים ומונע ממנו את זכותו הטבעית לממש את יכולות למידתו והבנתו, שהן מפתח לאשרו.

אפייני לרוע לאבד את עצמו לדעת ותוך כדי כך לגרור עימו גם את הטוב. שליטת הבורות, נשקו המסוכן ביותר של הרוע, הפועל היום במלוא העצמה כנגד הצדק, נבנה עבורו על ידי שיתוף פעולה מחדלי כלל-עולמי של מדינות, שהן בורות עד כדי כך שהן ממשיכות, באמצעות מערכות החינוך, הצנזורה והתקשורת שלהן, לכרות את ענף הידע שהן עצמן יושבות עליו. האדרת שונה אך הגברת זהה ואנשי הממשל ממזרח וממערב גם יחד שותפים לנסיון לעצור את תנועת מימי הידיעה בגרון הצמא לה על ידי שליטה ממשלתית באמצעי התקשורת: בסעודיה המוסלמית תירוץ המתנגדים לידע הוא השפעתה הגוברת של מערכת הערכים הנוצרית ובישראל הסוציאליסטית התירוץ הוא השפעת הקפיטליזם. בשני המקרים פועלת מתחת לאדרת המפלצת הממשלתית החוששת מאור החופש: הבורות מטעם.

פעולת הבורות מטעם, הפגיעה של מדינות ביכלתם הידיעתית של נתיניהן, מהווה הוכחה של הטפשות הרבה של יזמיה ומפעיליה; אף האציל העריץ של העולם העתיק ראה בהשכלת עבדיו ערך של יעילות והגברת רווחים עבורו וזאת עד כדי כך שהיה מזכה את החכמים והמשכילים שבנתיניו בפרס החופש. גם לכל איכר פשוט יש ענין בבריאותן הגופנית והרוחנית של החיות שמסייעות לו בעבודתו, בדיוק כפי שהוא רואה בהצלחת גידוליו ערך ולא איום. מנהיגי זמננו, אשר אינם מכירים את ההגיון הפשוט הזה, אינם אצילים ואף לא איכרים, אלא סתם טפשים - ופחדנים. ככאלה, הם יגלו במוקדם או במאוחר כי זה המנסה לנתק כלב מן המציאות מקבל כלב משוגע, מהות חיה שלא רק שהיא איננה מועילה לבעליה אלא שהיא גם מסוכנת לחייו.

נתונים נוספים