החסרונות

 

החסרונות

"איך ישראל צומחת מסביבנו והיא גדולה יותר מכל חסרונותינו" שר המשורר בשיר ידוע - והוא צודק. אך ישראל זו, החברה הגדולה והחזקה יותר מכל החסרונות שלה לא קמה בזכות פעולתם של שרים ואנשי ממשלה - אלא בשל פעולתם של כמה מליוני מתפרנסים המחפשים להרוויח לעצמם, לבני ביתם ולערכיהם. אלה הם המביאים לגדילה זו, שעולה פי כמה על החסרונות.

בעת קום המדינה היו תושבי ישראל מוכנים לתת הרבה למסגרת כי הם זיהו את ערכיה המוצהרים של המדינה עם הערכים שלהם. מאז קרתה התרחקות מתמדת בענין, מה שמזוהה על פי העובדה שהיום, גם האנשים הנמצאים בזרועות הבטחון ובשאר תפקידים אחראים ביותר, במיוחד כאלה העוסקים באופן ישיר בעניני החיים והמוות, פועלים במודע כשבראש מעייניהם הקידום האישי בסולם הקריירה בכדי להגיע ככל האפשר למעלה בפירמידה החברתית, להיהפך לחלק מהאצולה, להקים שושלת, להפוך לחלק מהאליטה.

פעם, הגעתו של אדם לפסגה היתה פועל יוצא של פעולה מוערכת מבחינה חברתית, היום זהו לב הענין, כאילו רוצה אדם את הדבר מבלי להזדקק לעבוד עליו. במצב זה יימצאו הדברים המעוותים ביותר, כמו אנשי צבא שעל ידי רשלנות ומתוך זלזול מחרחרים מלחמה בכדי שיהיו פעולות מלחמתיות בכדי שיוכלו להשתתף בהן ולקבל תארים ועיטורים.

נתונים נוספים